Lamela

Lamela  - pojedynczy, drewniany element płyty klejonej. W klejonce litej lamele mają długość równą długości elementu który tworzą. W klejonce na mikrowczepy lamele są krótsze i ich długość waha się pomiędzy 25-40cm. Szerokość lameli w obu typach klejonki mieście się w przedziale 3-6cm. W klejonce litej lamele są łączone ze sobą na szerokości, a w klejonce na mikrowczepy na długości i szerokości. 

Szkic koncepcyjny - lamele

Powrót do terminologii schodów