Bieg

Bieg - nachylona część schodów złożona z jednakowych stopni i biegnąca w jednym kierunku. Inaczej mówiąc jest to odcinek schodów pomiędzy dwoma spocznikami lub pomiędzy podłogą/piętrem, a spocznikiem. W oparciu o definicję biegu klasyfikuje się schody na: jednobiegowe, dwubiegowe przedzielone spocznikiem (biegi prowadzą w jednym kierunku albo są ustawione do siebie prostopadle lub równolegle), trójbiegowe, etc. Przyjmuje się, że w jednym biegu nie powinno znajdować się więcej jak 18 trepów. Optymalna ilość wynosi od 9 do 12 trepów/bieg. Całkowita liczba trepów w schodach powinna być liczbą nieparzystą. Istotnym współczynnikiem biegu jest jego nachylenie do podłoża. Najwygodniejsze schody mają kąt nachylenia nie przekraczający 30o .

Szkic koncepcyjny - biegi schodów

Powrót do terminologii schodów