Lite

Lite - sposób łączenia lamelek(klepek) na szerokości w klejonce litej. Trepy wykonywane są z lamelek drewnianych łączonych (klejonych) na szerokości. Lamele dobierane są pod katem wyglądu i usłojenia, aby uzyskać ciekawe efekty wizualne. Długość i szerokość lamelek jest stała. Szerokość lameli powinna wynosić minimum 2cm.

Szkic koncepcyjny - trep lityTrep lity

Powrót do terminologii schodów