Wstęga

Wstęga - element gięty z drewna, który biegnie równolegle do pochwytu oraz wypełnia przestrzeń pod pochwytem. W ten sposób zabezpiecza przed wypadnięciem ze schodów. Występować może jedna szersza wstęga, albo kilka wstęg węższych, w odstępach nie większych jak 15cm. W wypadku wystąpienia baranich rogów jako zakończenia pochwytu, wstęgi zawijają się równolegle z baranimi rogami. Schody ze wstęgami zalicza się do nowoczesnych.

Szkic koncepcyjny - wąskie wstęgi

Szkic koncepcyjny - szeroka wstęgaSzkic koncepcyjny - szeroka i wąskie wstęgiPrzykładowa realizacja - wstęgi

Powrót do terminologii schodów