Rok założenia - 1985
polski english

0 szt / 0,00 zł
Wyszukiwarka

Terminologia schodów - słownik

Podział schodów ze względu na kształt:

Dwubiegowe łamane (kształt "L") ze spocznikiem - na piętro wchodzi się jednokrotnie zmieniając kierunek. Biegi połączone są za pomocą spocznika(podestu) [więcej]
Dwuzabiegowe (kształt "U") bez spocznika - na piętro wchodzi się zmieniając kierunek o 180o  (zawraca się). Biegi połączone są za pomocą trepów zabiegowych [więcej]
Dwubiegowe (kształt "U") ze spocznikiem - na piętro wchodzi się dwoma biegami prostymi połączonymi spocznikiem na którym zmieniamy kierunek o 180o(zawraca się) [więcej]
Jednobiegowe proste (kształt "I") - na piętro wchodzi się jednym biegiem bez zmiany kierunku w trakcie wchodzenia [więcej]
Jednozabiegowe proste (kształt "L")  - na piętro wchodzi się jednokrotnie zmieniając kierunek. Niektóre ze stopni mają inną szerokość i kształt, niż pozostałe proste [więcej]
Jednobiegowe kręte - na piętro wychodzi się jednym biegiem po okręgu. Stopnie mają kształt zbliżony do trapezów [więcej]
Jednobiegowe wachlarzowe - na piętro wychodzi się jednym biegiem bo drodze łukowej. Rozwiązanie efektowne, ale wymaga sporo miejsca [więcej]
Trójbiegowe łamane ze spocznikami - na piętro wchodzi się trzema biegami prostymi połączonymi spocznikami na którym zmieniamy kierunek o 90o  [więcej]

Podział schodów ze względu na konstrukcję nośną:

Ażurowe -  schody samonośne drewniane charakteryzujące się bardzo "lekką" konstrukcją [więcej]
Bolcowe - typ schodów samonośnych w których trepy są łączone ze sobą za pomocą specjalnych metalowych wsporników(bolców) [więcej]
Drabiniaste (młynarskie) - typ schodów samonośnych charakteryzujących się bardzo dużym kątem nachylenia biegu do podłoża [więcej]
Dywanowe - jest to rodzaj schodów wspornikowych, których charakterystyczną cechą jest jednakowa grubość stopnicy i podstopnicy oraz ich połączenie pod kątem prostym [więcej]
Kacze - typ schodów samonośnych w których trepy wspierają się na dwóch wangach policzkowych. Cechą charakterystyczną są stopnie powycinane na przemian [więcej]
Kręcone policzkowe - typ schodów samonośnych w których trepy wspierają się na dwóch giętych wangach policzkowych [więcej]
Kręcone ze słupem centralnym - typ schodów samonośnych w których trepy wspierają się z jednej strony na słupie centralnym, a z drugiej na wandze policzkowej lub innym rozwiązaniu [więcej]
Osiodłane/nakładane (zębate) - typ schodów samonośnych w których trepy są nakładane na schodkowo wycięte wangi [więcej]
Osiodłano-policzkowe  - typ schodów samonośnych które stanowią połączenie schodów osiodłanych z policzkowymi. [więcej]
Policzkowe (wpuszczane, wangowe) - typ schodów samonośnych w których trepy są wpuszczane pomiędzy dwie wangi: zewnętrzną i wewnętrzną  [więcej]
Policzkowo-bolcowe - typ schodów samonośnych które stanowią połączenie schodów policzkowych z bolcowymi  [więcej]
Wspornikowe - typ schodów samonośnych charakteryzujących się mocowaniem trepów z jednej strony do ściany [więcej]
Żelbetonowe (tzn. na beton) - konstrukcję nośną stanowi wylewka betonowa na którą nakłada się trepy drewniane i opcjonalnie podstopnie [więcej]

Elementy składowe schodów drewnianych:

Balustrada (barierka)  konstrukcja pionowa zabezpieczająca prawidłową komunikację wzdłuż biegu oraz na piętrze przy otworze w suficie [więcej]
Baranie rogi (baranki, zawinięta poręcz) - element gięty na kształt baranich rogów, który jest połączony z początkiem pochwytu [więcej]
Czoło  jest to widoczna część podstopnicy [więcej]
Kapinosek  - pozioma listwa przymocowana do spodniej części noska w celach dekoracyjnych [więcej]
Król - to okazały słupek o przekroju 8x8 lub więcej. Król w barierce jest jako pierwszy, z kulą lub geometryczną figurą na szczycie [więcej]
Krzywulec  elementy drewniane, gięte w jednym lub dwóch kierunkach (poręcza, wangi, wstęgi)  [więcej]
Mikrokrzywulec (krumling) - jest to krótki element giętki, który występuje przy skrętach pochwytu łączy dwa proste odcinki pochwytu [więcej]
Nosek (naczółek, wysięg, nawis)  część stopnicy zwiększająca jej szerokość poprzez wysunięcie ponad podstopnice [więcej]
Pochwyt (poręcz) - element barierki najczęściej drewniany zamykający od góry służący do trzymania się przy wchodzeniu [więcej]
Podstopnica (podtrep, nakładka, przednóżek, podniesienie) - pionowy element stopnia, niewystępujący w schodach ażurowych [więcej]
Słupek - masywna, pionowa część balustrady pełniąca rolę wzmacniającą całej konstrukcji balustrady [więcej]  
Spocznik (podest, element spoczynkowy)  pozioma część schodów łącząca lub kończąca biegi schodów [więcej]
Stopień (schód) - jest to potoczna nazwa kompletu składającego się ze stopnicy i podstopnicy [więcej]
Stopień blokowy (zapraszający) celowo zwiększony i wymodelowany pierwszy stopień biegu schodów  [więcej]
Stopień zabiegowy (zabieg)  stopień charakteryzujący się kształtem trójkąta lub rombu, pozwala uniknąć konieczności zastosowania spocznika  [więcej]
Stopnica (trep, nakładka, podnóżek, przesunięcie) - poziomy element stopnia po których chodzimy poruszając się po schodach [więcej]
Szyja łabędzia - element gięty, który łączy początek pochwytu z drugim lub pierwszym trepem, czasem sięga do podłogi [więcej]
Tralki (balas) - tralka wchodzi w skład wypełnienia barierki. Element najczęściej toczony z drewna ale także jako elementy metalowe [więcej]
Wanga (policzek, boczki)  podłużna belka boczna podtrzymująca schody [więcej]
Wstęga - element gięty z drewna, który idzie równolegle do pochwytu, który wypełnia przestrzeń pod pochwytem w ten sposób zabezpiecza  przed wypadnięciem [więcej]
Wypełnienie barierki - zabudowa pionowa pod pochwytem a podłożem dla zabezpieczenia przed wypadnięciem [więcej]  

Pozostałe pojęcia:

Bieg - nachylona część schodów, złożona z jednakowych stopni i biegnąca w jednym kierunku [więcej]  
Dusza - prześwit(odległość w poziomie) pomiędzy dwoma biegami [więcej]
Lamela (klepka) - pojedynczy, drewniany element płyty klejonej [więcej]
Grubość stropu - wymiar od spodniej płaszczyzny stropu do jego wierzchniej płaszczyzny [więcej]
Klejonka - rodzaj płyty drewnianej produkowanej z drewna klejonego warstwowo. Rozróżniamy klejonkę litą i na mikrowczepy (minizłącza) [więcej]
Lite - sposób łączenia lamelek(klepek) na długości w klejonce litej [więcej]
Mikrowczep - sposób łączenia lamelek(klepek) na długości w klejonce na mikrowczepy [więcej]
Nachylenie schodów - jest to kąt zawarty między linią biegu, a jej rzutem na podłogę [więcej]  
Obudowa stropu - zabudowa otworu w suficie drewnem lub innym materiałem  [więcej]  
Przestrzeń swobodna - odległość mierzona od powierzchni trepa do najniżej położonej krawędzi stropu [więcej]
Szerokość użytkowa biegu - odległość mierzona między wewnętrznymi krawędziami poręczy, lub między poręczą a wykończoną powierzchnią ściany  [więcej]  
Szerokość użytkowa spocznika - odległość mierzona na spoczniku między wewnętrznymi krawędziami poręczy, lub między poręczą a wykończoną powierzchnią ściany [więcej]  
Wysokość stopnia (wznios) - jest to różnica wysokości pomiędzy górnymi płaszczyznami dwóch kolejnych trepów  [więcej]
Zasada długości kroku - mówi, że suma dwóch wysokości stopnia i jednej szerokości stopnia powinna być równa jednej długości kroku [więcej]
 
 Billkros © 2011 | Modyfikacja: 22.03.2019 | Prywatność | Zgłoś błąd

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

 • Administratorem danych jest BILLKROS Wiktor Czerski

  z siedzibą w Krośnie, przy ul. ul. Pużaka 57

 • Inspektorem ochrony danych jest Wiktor Czerski, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: billkros@billkros.com

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług Billkros Wiktor Czerski. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z naszym serwisem w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy:

 • Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych

 • Yandex Metrica - w celach statystycznych, analizy danych

 • Smartsupp.com, s.r.o. - w celach świadczenia usługi chatu on-line

 • Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych

 • Hotjar Limited - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych, w celach świadczenia usługi chatu on-line

 • CWK Spółka z o.o. spółka komandytowa - w celach realizowania usług kurierskich

 • R2G Polska Sp. z o.o. - w celach realizowania usług kurierskich

 • Poczta Polska S.A. - w celach realizowania usług kurierskich

Newsletter

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi newsletter opisanej w Polityce prywatności. Jestem świadomy/a, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać.”