Rok założenia - 1985
polski english

0 szt / 0,00 zł
Wyszukiwarka

Terminologia schodów - słownik

Podział schodów ze względu na kształt:

Dwubiegowe łamane (kształt "L") ze spocznikiem - na piętro wchodzi się jednokrotnie zmieniając kierunek. Biegi połączone są za pomocą spocznika(podestu) [więcej]
Dwuzabiegowe (kształt "U") bez spocznika - na piętro wchodzi się zmieniając kierunek o 180o  (zawraca się). Biegi połączone są za pomocą trepów zabiegowych [więcej]
Dwubiegowe (kształt "U") ze spocznikiem - na piętro wchodzi się dwoma biegami prostymi połączonymi spocznikiem na którym zmieniamy kierunek o 180o(zawraca się) [więcej]
Jednobiegowe proste (kształt "I") - na piętro wchodzi się jednym biegiem bez zmiany kierunku w trakcie wchodzenia [więcej]
Jednozabiegowe proste (kształt "L")  - na piętro wchodzi się jednokrotnie zmieniając kierunek. Niektóre ze stopni mają inną szerokość i kształt, niż pozostałe proste [więcej]
Jednobiegowe kręte - na piętro wychodzi się jednym biegiem po okręgu. Stopnie mają kształt zbliżony do trapezów [więcej]
Jednobiegowe wachlarzowe - na piętro wychodzi się jednym biegiem bo drodze łukowej. Rozwiązanie efektowne, ale wymaga sporo miejsca [więcej]
Trójbiegowe łamane ze spocznikami - na piętro wchodzi się trzema biegami prostymi połączonymi spocznikami na którym zmieniamy kierunek o 90o  [więcej]

Podział schodów ze względu na konstrukcję nośną:

Ażurowe -  schody samonośne drewniane charakteryzujące się bardzo "lekką" konstrukcją [więcej]
Bolcowe - typ schodów samonośnych w których trepy są łączone ze sobą za pomocą specjalnych metalowych wsporników(bolców) [więcej]
Drabiniaste (młynarskie) - typ schodów samonośnych charakteryzujących się bardzo dużym kątem nachylenia biegu do podłoża [więcej]
Dywanowe - jest to rodzaj schodów wspornikowych, których charakterystyczną cechą jest jednakowa grubość stopnicy i podstopnicy oraz ich połączenie pod kątem prostym [więcej]
Kacze - typ schodów samonośnych w których trepy wspierają się na dwóch wangach policzkowych. Cechą charakterystyczną są stopnie powycinane na przemian [więcej]
Kręcone policzkowe - typ schodów samonośnych w których trepy wspierają się na dwóch giętych wangach policzkowych [więcej]
Kręcone ze słupem centralnym - typ schodów samonośnych w których trepy wspierają się z jednej strony na słupie centralnym, a z drugiej na wandze policzkowej lub innym rozwiązaniu [więcej]
Osiodłane/nakładane (zębate) - typ schodów samonośnych w których trepy są nakładane na schodkowo wycięte wangi [więcej]
Osiodłano-policzkowe  - typ schodów samonośnych które stanowią połączenie schodów osiodłanych z policzkowymi. [więcej]
Policzkowe (wpuszczane, wangowe) - typ schodów samonośnych w których trepy są wpuszczane pomiędzy dwie wangi: zewnętrzną i wewnętrzną  [więcej]
Policzkowo-bolcowe - typ schodów samonośnych które stanowią połączenie schodów policzkowych z bolcowymi  [więcej]
Wspornikowe - typ schodów samonośnych charakteryzujących się mocowaniem trepów z jednej strony do ściany [więcej]
Żelbetonowe (tzn. na beton) - konstrukcję nośną stanowi wylewka betonowa na którą nakłada się trepy drewniane i opcjonalnie podstopnie [więcej]

Elementy składowe schodów drewnianych:

Balustrada (barierka)  konstrukcja pionowa zabezpieczająca prawidłową komunikację wzdłuż biegu oraz na piętrze przy otworze w suficie [więcej]
Baranie rogi (baranki, zawinięta poręcz) - element gięty na kształt baranich rogów, który jest połączony z początkiem pochwytu [więcej]
Czoło  jest to widoczna część podstopnicy [więcej]
Kapinosek  - pozioma listwa przymocowana do spodniej części noska w celach dekoracyjnych [więcej]
Król - to okazały słupek o przekroju 8x8 lub więcej. Król w barierce jest jako pierwszy, z kulą lub geometryczną figurą na szczycie [więcej]
Krzywulec  elementy drewniane, gięte w jednym lub dwóch kierunkach (poręcza, wangi, wstęgi)  [więcej]
Mikrokrzywulec (krumling) - jest to krótki element giętki, który występuje przy skrętach pochwytu łączy dwa proste odcinki pochwytu [więcej]
Nosek (naczółek, wysięg, nawis)  część stopnicy zwiększająca jej szerokość poprzez wysunięcie ponad podstopnice [więcej]
Pochwyt (poręcz) - element barierki najczęściej drewniany zamykający od góry służący do trzymania się przy wchodzeniu [więcej]
Podstopnica (podtrep, nakładka, przednóżek, podniesienie) - pionowy element stopnia, niewystępujący w schodach ażurowych [więcej]
Słupek - masywna, pionowa część balustrady pełniąca rolę wzmacniającą całej konstrukcji balustrady [więcej]  
Spocznik (podest, element spoczynkowy)  pozioma część schodów łącząca lub kończąca biegi schodów [więcej]
Stopień (schód) - jest to potoczna nazwa kompletu składającego się ze stopnicy i podstopnicy [więcej]
Stopień blokowy (zapraszający) celowo zwiększony i wymodelowany pierwszy stopień biegu schodów  [więcej]
Stopień zabiegowy (zabieg)  stopień charakteryzujący się kształtem trójkąta lub rombu, pozwala uniknąć konieczności zastosowania spocznika  [więcej]
Stopnica (trep, nakładka, podnóżek, przesunięcie) - poziomy element stopnia po których chodzimy poruszając się po schodach [więcej]
Szyja łabędzia - element gięty, który łączy początek pochwytu z drugim lub pierwszym trepem, czasem sięga do podłogi [więcej]
Tralki (balas) - tralka wchodzi w skład wypełnienia barierki. Element najczęściej toczony z drewna ale także jako elementy metalowe [więcej]
Wanga (policzek, boczki)  podłużna belka boczna podtrzymująca schody [więcej]
Wstęga - element gięty z drewna, który idzie równolegle do pochwytu, który wypełnia przestrzeń pod pochwytem w ten sposób zabezpiecza  przed wypadnięciem [więcej]
Wypełnienie barierki - zabudowa pionowa pod pochwytem a podłożem dla zabezpieczenia przed wypadnięciem [więcej]  

Pozostałe pojęcia:

Bieg - nachylona część schodów, złożona z jednakowych stopni i biegnąca w jednym kierunku [więcej]  
Dusza - prześwit(odległość w poziomie) pomiędzy dwoma biegami [więcej]
Lamela (klepka) - pojedynczy, drewniany element płyty klejonej [więcej]
Grubość stropu - wymiar od spodniej płaszczyzny stropu do jego wierzchniej płaszczyzny [więcej]
Klejonka - rodzaj płyty drewnianej produkowanej z drewna klejonego warstwowo. Rozróżniamy klejonkę litą i na mikrowczepy (minizłącza) [więcej]
Lite - sposób łączenia lamelek(klepek) na długości w klejonce litej [więcej]
Mikrowczep - sposób łączenia lamelek(klepek) na długości w klejonce na mikrowczepy [więcej]
Nachylenie schodów - jest to kąt zawarty między linią biegu, a jej rzutem na podłogę [więcej]  
Obudowa stropu - zabudowa otworu w suficie drewnem lub innym materiałem  [więcej]  
Przestrzeń swobodna - odległość mierzona od powierzchni trepa do najniżej położonej krawędzi stropu [więcej]
Szerokość użytkowa biegu - odległość mierzona między wewnętrznymi krawędziami poręczy, lub między poręczą a wykończoną powierzchnią ściany  [więcej]  
Szerokość użytkowa spocznika - odległość mierzona na spoczniku między wewnętrznymi krawędziami poręczy, lub między poręczą a wykończoną powierzchnią ściany [więcej]  
Wysokość stopnia (wznios) - jest to różnica wysokości pomiędzy górnymi płaszczyznami dwóch kolejnych trepów  [więcej]
Zasada długości kroku - mówi, że suma dwóch wysokości stopnia i jednej szerokości stopnia powinna być równa jednej długości kroku [więcej]
 
 Billkros © 2011 | Modyfikacja: 02.01.2018 | Prywatność | Zgłoś błąd